Aby zamówić receptę na leki przewlekle stosowane należy wykonać kolejno następujące kroki:

Krok 1: Na stronie głównej kliknąć na zakładkę „Dla pacjenta” ( zakładka jest wyróżniona w kolorze niebieskim)

Krok 2: W kolejnym oknie REJSTRACJA ONLINE wybieramy  lekarza z pośród dostępnych w oknie i klikamy  przycisk „Zamów receptę”

Krok 3: W nowo otwartym oknie ponownie kliknąć zielony przycisk „Zamów receptę”  (znajduje się on po prawej stronie okna)

Krok 4: W kolejnym oknie kliknąć przycisk po prawej stronie okna: „Zamów bez konta OSOZ”

Krok 5: Wpisujemy nazwę leku który chcemy zamówić . Rozwinie się wtedy lista wszystkich dostępnych postaci  danego leku w aptekach. PROSZĘ ZWRACAĆ UWAGĘ NA DAWKĘ, ILOŚĆ TABLETEK W OPAKOWANIU ORAZ CZY LEK JEST REFUNDOWANY. Gdy jesteśmy pewni, którą dawkę leku i ilość tabletek w opakowaniu chcemy wybrać, należy kliknąć ikonę po stronie prawej „Wybierz” ( podświetla się ona na niebiesko ).Tak samo postępujemy przy kolejnych lekach. 

Krok 6: Po wpisaniu wszystkich leków na dole okna pojawie sie ich lista. Gdy upewnimy się, że są to wszystkie leki, które chcemy zamówić klikamyprzycisk znajdujący się na samym dole okna „Zamów wybrane”  (UWAGA!!: zamawiać można tylko leki, które znajdują się już w historii choroby Holi-Med. Nie będą wypisywane leki do przewlekłego leczenia, których nie mamy udokumentowanych w naszej bazie  danych dotyczącej leczenia danego pacjenta).

Krok 7: W kolejnym oknie możemy uzupełnić ilość opakowań ( domyślnie pojawia się cyfra 1. Sugerujemy wpisywać liczbę opakowań wystarczającą na 3 miesięczny okres leczenia). oraz wprowadzić dodatkowe informacje dla lekarza

Następnie należy wpisać dane osoby, której dotyczy zamówienie : Imię, Nazwisko, PESEL, Nr telefonu oraz adres e-mail na który będą wysłane kody dostępowe do recept. Bez wypełnienia wszystkich pól oznaczonych  czerwoną gwiazdką nie da się przejść do kolejnego kroku.

Krok 8: Na koniec klikamy w niebiesko podświetlony przycisk „Wyślij zamówienie”

Po wysłaniu zamówienia otrzymamy na adres e-mail potwierdzenie o złożeniu zamówienia.

Gdy lekarz zrealizuje zamówienie wówczas otrzymamy na e-mail kod dostępowy do realizacji e-recepty w aptece.

    Zobacz również: