Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa, potocznie nazywana testem wysiłkowym, jest badaniem, które ma na celu zdiagnozowanie przyczyn bólów w klatce piersiowej, ocenę skuteczności prowadzonego leczenia niewydolności serca lub określenie rokowania pacjenta po przebytym zawale serca. Podczas badania pacjent z przyklejonymi elektrodami na klatce piersiowej chodzi na bieżni. W trakcie próby wysiłek fizyczny, który wykonuje pacjent jest stopniowo zwiększany. Podczas testu wykonuje się badanie elektrokardiograficzne (EKG), dzięki przyklejonym elektrodom.

Wykonanie elektrokardiograficznej próby wysiłkowej ma na celu określenie stopnia zaburzeń przepływu krwi przez naczynia wieńcowe i ustalenie dalszego postępowania – obserwację pacjenta i badania kontrolne lub wprowadzenie leczenia farmakologicznego lub inwazyjnego.

Badanie wykonywane jest odpłatnie na zlecenie lekarza.