Anna Stadnicka-Nowińska

Anna Stadnicka-Nowińska

  • Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie Wydział Nauk o Zdrowiu.
W 2019 r. uzyskała tytuł Magistra pielęgniarstwa na podstawie pracy badawczej pt. Zaburzenia psychosomatyczne u młodzieży w wieku 12- 15 lat. Dodatkowo ukończyła kurs specjalistyczny w dziedzinie pielęgniarstwo środowiskowo – rodzinne oraz kurs szczepień ochronnych dzieci i dorosłych.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zawodzie pielęgniarki zdobyte w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Łukasza w Tarnowie na oddziale II chorób wewnętrznych i ostrych zatruć.
W ZOZ Holimed udziela porad w zakresie kompleksowej profilaktyki zdrowotnej ukierunkowując pacjenta na wzmożenie naturalnego zaangażowania w proces leczenia. W swojej pracy opiera się na wszechstronnym wywiadzie medycznym dotyczącym objawów somatycznych i psychicznych po to by zgodnie z misją przychodni całościowo podejść do zdrowia pacjenta. Prywatnie jest bardzo otwartą i przyjazną osobą a powierzone zadania wykonuje z dużym zaangażowaniem i entuzjazmem.

 

Godziny przyjęć

Poniedziałek 08:00 – 15:30
Wtorek 08:00 – 15:30
Środa 08:00 – 15:30
Czwartek 08:00 – 15:30
Piątek 08:00 – 15:30